Nieuw Dorpshuis Valentijn

Beste mensen,

Tegen het einde van het jaar een berichtje van het bestuur van Stichting Dorpshuis Valentijn. In een jaar tijd is er in ons dorpshuis veel gebeurd. Zo waren we een jaar geleden nog naarstig op zoek naar bestuursleden voor ons dorpshuis.

Begin dit jaar konden we het bestuur uitbreiden met 3 nieuwe gezichten: Hetty Beenders , Arianne Berkers en Wim Camp. Daarmee zijn we weer op de gewenste sterkte van 5 bestuursleden. Het nieuwe bestuur ging van meet af aan voortvarend te werk onder voorzitter Wim Camp. Eindelijk werd overgegaan tot de aanschaf van een zalenplanner, een programma waar je online boekingen kunt doen in het dorpshuis en wat de facturering voor een groot deel automatiseert. In kleine stapjes wordt dit systeem ingevoerd en velen werden aangenaam verrast dat zij binnen één week al een factuur kregen.

Ook kregen we garen op de klos in de strijd met de gemeente over een opknapbeurt voor de natte ruimten. Iets wat bij de verbouwing in 2010 is blijven liggen omdat er geen geld voor was. Jaren is er over gesproken en steeds vooruitgeschoven. Kort voor de bouwvak kwam dan eindelijk de opdracht rond! En Bouwbedrijf Moeskops uit Bergeijk wist in zeer korte tijd de klus te klaren. De gebruikers van Valentijn hebben er nauwelijks hinder van gehad.

Valentijn heeft ook bij deze verbouwing eigen geld geďnvesteerd om het sanitair te vernieuwen. Na de verbouwing hebben vrijwilligers nog even de gangen gewit zodat de entree er ook weer piekfijn uitzag. Enkele bestuursleden hebben daarbij ook hun handen laten wapperen.


Met de Gemeente is er een contract opgesteld waarbij de stichting punten uit het programma groot onderhoud van het gebouw tegen vergoeding overneemt in eigen beheer. Er lagen namelijk enkele onderhoudstaken waar de Gemeente maar niet aan toe kwam. U zult misschien denken, wat schiet Valentijn daar nou mee op? Eerstens wordt het nu wel uitgevoerd en als het binnen het begrootte bedrag blijft kunnen we en mogen we de rest aan het onderhoud van het gebouw besteden. Ook hier wordt aan gewerkt.

Verder heeft het bestuur het besluit genomen om een inbraaksignalering aan te schaffen. De opdracht hiervoor is kort voor de Kerst uitgegaan. Zo'n inbraak beveiligingssysteem vraagt natuurlijk enige aandacht van de gebruikers! Zij moeten zich enige zelfdiscipline eigen maken want met zo veel sleuteldragers die we hebben in Valentijn zouden diegenen die gebeld gaan worden anders door de vele valse meldingen geen leven meer hebben.

Velen hebben ons dorpshuis ook dit jaar weer gevonden en we zijn onze velen vrijwilligers dankbaar voor hun grote inzet. Zij allen maken van Het Dorpshuis een Bruisende dorpskamer. Ook dit jaar hebben wij de vrijwilligers met een kleine Kerstattentie van de Spar onze dankbaarheid betoond.

Voor iedereen in Sterksel houden wij op Nieuwjaarsdag van 11.00 tot 13.00 uur een Nieuwjaarsreceptie. Dank voor het oude en vol goede moed naar 2018.

Namens het bestuur,
Wim Stolp.

Nieuws Dorpshuis Valentijn Sterksel Gezelligheid in Dorpshuis Valentijn

Een gezellig samenzijn in ons dorpshuis.

Nieuwjaarsreceptie:

Op Nieuwjaarsdag voor iedereen uit Sterksel van 11:00 tot 13:00u in Dorpshuis Valentijn