Nieuw bestuur Dorpshuis Valentijn

Op 25 april jl. is tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van Stichting Dorpshuis Valentijn een nieuw dagelijks bestuur benoemd.

Naast 2 bekende gezichten, zijn ook drie nieuwe leden tot het bestuur toegetreden. Na ruim een jaar is daarmee het bestuur weer volledig.
Het nieuwe bestuur zal zich inzetten om het Dorpshuis ook in de komende jaren als ontmoetingsplaats voor Sterksel en als onderkomen voor tal van verenigingen te laten functioneren. Zo is er al een begin gemaakt met het in gebruik nemen van een nieuwe digitale zalenplanner en zal naar verwachting, na de bouwvak, de verbouwing van de toiletruimtes starten.

De taken zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter:

Wim Camp

Secretaris:

Arianne Berkers

Penningmeester:

Wim van der Voort

Financiëel en administratief:

Hetty Beenders

Technische zaken:

Wim StolpBestuur Nieuw bestuur Dorpshuis Valentijn

Op de foto van links naar rechts:
Wim van der Voort, Hetty Beenders, Wim Camp, Arianne Berkers, Wim Stolp.